Skriver du manus för scen, film, Tv, radio eller nya media? Översätter du scendramatik?

Sveriges Dramatikerförbund värnar om Dina rättigheter!

Som medlem i Dramatikerförbundet får du hjälp att granska och förhandla dina avtal. Vi bevakar din royalty och förhandlar fram ramavtal för film, scen, tv och radio som du automatiskt omfattas av.

Dramatikerförbundet erbjuder också ekonomisk rådgivning. Ska du starta eget, bokföra eller deklarera kan du få personlig rådgivning genom oss.

Svenska Filminstitutets förslag till branschråd håller inte måttet

Idag lämnar flera organisationer knutna till filmbranschen sina remissvar på Svenska Filminstitutets (SFI) förslag till hur de nya filmbranschråden ska utformas. Flera av de organisationer som svarat är kritiska.

– Det förslag som SFI har lämnat brister på flera punkter och lever inte upp till de ambitioner som riksdag och regering presenterade, säger Anna Carlson, ordförande för Teaterförbundet för scen och film.

Sammansättningen av branschråden visar på oroväckande okunskap. Anmärkningsvärt är att Teaterförbundet för scen och film, som organiserar alla yrkesverksamma grupper utom manusförfattare, inte finns med i något av råden vid sidan av medverkan från Sveriges Filmregissörer som är en avdelning inom Teaterförbundet.

– Om SFI på allvar vill vara en meningsfull aktör i svensk film måste de modernisera sin syn på oss...